שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

המעטפה שהוחזרה ("הנ"ל נעדר")
letter_back