שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

מכתב העלאה לדרגת סמל ראשון
darga