שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

כרוז מצרי ובו צילום טנק מס' 123
Egyptian_Flyer