שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

כתבה על תכנית הרדיו עם פניה
edna_peer_radio_newspaper_beylin