שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על פקידה שהודיעה הודעות שווא למשפחות בזמן המלחמה
mar_26_74

מודעת אבל מטעם בית הספר התיכון של גיורא
march_24_74_b