שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

המודעה ב"הארץ"
mar_29_74

המודעה ב"על המשמר"
mar_29_74_b