שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

mar_30_74
גיורא בילדותו, טרם העלייה לישראל