שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על מציאת גופת אחיו של סאדאת
mar_31_74