יום חמישי – 18.4.74

1. הגיע – בדואר – ההזמנה לאסיפת משפחות הנעדרים (17:00, 21.4.74).

2. 10:30 – צילצלה פניה, מהרדיו: דיברה עם לוטנברג. הציעה שלאסיפה יזמינו גם את הראל, שידווח על המצב. לוטנברג הבטיח לברר אצל הראל האם התקשר החוקר לדוד חן.

3. במשך כל הערב ניסיתי, בלי הצלחה, להתקשר עם דוד חן. אין תשובה.


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Apr_18_74
מן העיתונות.

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם