שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

תמונת הכרוז
egyptian_flyer_b copyזהו צידו האחורי של הכרוז המצרי המדובר.
לצילום הכרוז

מספר הטנק, מתוך הכרוז המצרי
tank123