שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Apr_4_74
מן העיתונות. על הדו"ח החלקי של ועדת אגרנט.

תגובה על תכניתה של עדנה פאר בהשתתפות פניה מייזלר
tguva_peer