שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

תעודת הגמר של גיורא בקורס נהגי טנק
nahag-tank-peton