שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

גלויה שנשלחה אל גיורא על ידי דוד
apr_11_74_postcard

תמונה מקורס נהגי טנקים
giora_svirsky_levin
מימין לשמאל: גיורא, אהוד סבירסקי, חיים לוין (ג'ינג'י)

גולדה מודיעה על התפטרותה
Apr_11_74