שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

tguvotתגובות מאזינים לתכנית הרדיו בהשתתפותה של פניה מייזלר.