יום שבת – 11.5.74

1. 11:45 – בא משה פאול: דובי עופר עלה לשבוע לחרמון, להחזיק עמדה, ונפצע. אוזן אחת לא בסדר. הוא בירושלים ועבר כאן ניתוח.
הלך ב- 12:35.

2. 12:55 – בא גיורא ביתן. הלך ב- 14:35 (פניה דיברה איתו כל הזמן).

3. ישבתי מאוחר וסידרתי שוב את העיתונים ועסקתי ב"מחקר" שלי בנוגע ל"מזוהים" (נדמה לי שעברתי על הכל, החל – מ- 1.2.74 וחלקית על פברואר 1974).


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ה"מחקר" של דוד
mia_researchדוד ניהל מעקב אחר רשימת הנעדרים, כפי שהופיעה בחוברת החללים שפורסמו, ובאמצעות ידיעות ומודעות אבל בעיתונים סימן את אלו אשר זוהו.

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם