שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

מכתב לקיסינג'ר
kissinger-letter