שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

תמונת הפגישה עם קיסינג'ר
kissinger_5_may74_b