שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

מכתב מהקונסוליה האמריקאית
american_consulate

מכתב מרחל רבין-יעקב (אחותו של יצחק רבין)
rachel_rabin