שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ה"מחקר" של דוד
mia_researchדוד ניהל מעקב אחר רשימת הנעדרים, כפי שהופיעה בחוברת החללים שפורסמו, ובאמצעות ידיעות ומודעות אבל בעיתונים סימן את אלו אשר זוהו.