שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

שלושת כרכי "מעריב לנוער" של גיורא
Maariv_La_Noar_01