שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

דובר האו"ם על המשך החיפושים
May_26_74