יום שני – 24.6.74

1. במקרה היה במכון למתמטיקה מר יציב (ממזכירות הפקולטה, עכשיו הוא על הר-הצופים). שמע על הצרות שלי.

2. פגשתי בקמפוס את גב' פוקס שלימדה פעם את גיורא אנגלית. לא ידעה בכלל על מה שקרה לנו.

3. היום יש הודעת אבל: כנראה שזיהו את בעלה של צילה נתן מחולון (זו שהייתה גם-כן במשלחת לקיסינג'ר).
לא ברור לי אם הוא נמצא עכשיו או זוהה מבין הגופות שנמסרו לנו אחרי המלחמה (הוא היה במעוז "חזיון").


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

June_24_74
מן העיתונות

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם