שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על מציאת שלושה חללים
June_2_74