שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על אב שאיבד עצמו לדעת
June_7_74