שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

גיורא וחברים בימי ההכנה ליום השריון
giora-pic-yomshiryon