שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

nickson
דיירי הבניין ברחוב הפלמ״ח 41 בירושלים מחכים למעבר שיירת נשיא ארה״ב ניקסון.
במרפסת הקומה השנייה (החזיתית, משמאל) פניה ודוד מייזלר. מעליהם בקומה השלישית בני משפחת צדיק.