שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

giora_tzofim_11
גיורא והחברים מהצופים