יום שני – 1.7.74

1. לפני הצהרים צילצלה פניה ללשכה:
א. דיברה עם איתן בן נתן. מסתבר שזנחו את הגירסה בדבר הטנק 348. יש כאילו עדות של ולגרין (מנתניה, זה שלא התקשר איתי בזמן המלחמה) שהטנק היה 123, וכאילו יש חתימות של אלי זכאי ושל ולגרין שלקחו ציוד לטנק זה (אני מתחיל לחשוב שאולי קודם היה ולגרין מיועד לטנק ואח"כ החליפו אותו בגיורא?).
ב. בנוגע לכרוז דיברה פניה עם הראל (איתן לא רצה לדבר בנושא זה). הראל לא רוצה לתת תמונה של כל הכרוז, כי יש שם גם חללים אחרים והוא פוחד שהורים "יכירו" בחללים את בניהם. בכל אופן, אולי יתן את הצילום. היום יוצאים שוב לשטח, אבל לא בכיוון הטנק שלנו.

2. היום שמעתי "בדיחה" על המצב בארץ: רע, רבין, רבינוביץ' (שלענט, ערגער, אזא ואר אף דיר).

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Jul_1_74
מן העיתונות