יום רביעי – 31.7.74

1. בבוקר – 8:30 – צילצל מר וקסמן מ"מעריב". רצה לברר – לשם "ביקורת פנימית של המערכת" – האם אומנם:
a. הראל אמר באסיפת הורי הנעדרים שהמצרים דרשו – בעד הסכמה להמשך החיפושים – את אותם הרוצחים שדרשו מאיתנו המחבלים ב"מעלות". האם נכון?
b. האם אומנם החזרנו למצרים – בתהליך המשך החיפושים – 280 אסירים, מרגלים, מחבלים וכו'?
מסיפורו הבנתי שהראל מכחיש שהוא אמר דברים אלה. ובכן, אמרתי לוקסמן, שאין המטרה שלנו להביך את הראל. בנוגע למחבלי "מעלות" – שמעתי זאת באסיפה. בנוגע למספר 280 – שמעתי זאת בזמנו – לא מפי הראל – ולא כדאי להכניס את המספר הזה לכתבה.
בכלל – לא צריך לעשות צרות להראל, ואני אישית מכבד אותו. כמו-כן אמרתי לו שאין טעם להכניס את הסיפורים שסיפר אבישי שטרק בנוגע לרמי מתן, ואין המטרה שלנו לעסוק בהשמצת מפקדים, או בהשמצת הלשכה לאיתור נעדרים, וכו'.
בכל אופן, נתתי לו את הטלפון של לוטנברג, וביקשתי שישוחח איתו – הוא בתוך כל העיניינים והוא גם יודע מה מותר ומה אסור לכתוב.
נדברנו עם וקסמן שאני מחכה בבית בין 11:00-11:30.

2. ב- 11:15 – צילצלתי לוקסמן. הוא לא מצליח לתפוס את לוטנברג. דיבר עם גב' שטרק וזו אישרה את זה שהראל אומנם דיבר על מחבלי "מעלות" שנדרשו ע"י המצרים. שוב ביקשתי שלא "לקלקל" את היחסים שלנו עם הלשכה לאיתור נעדרים. נדברנו שב- 12:00 אצלצל לוקסמן מהאוניברסיטה.

3. לפני שיצאתי מהבית (11:30) התקשרתי עם המזכירה של לוטנברג (ב"בית הלוחם") וביקשתיה למסור ללוטנברג שמאוד חשוב שיתקשר עם וקסמן, במערכת "מעריב" – ירושלים. נתתי לה את שְמִי ואת המספר של "מעריב".

4. ב- 12:10 צילצלתי ל"מעריב" ואז בדיוק דיבר וקסמן עם לוטנברג. נתתי לטלפונאית את המספר של המכון למתמטיקה, וב- 12:30 בערך צילצל וקסמן:
הוא דיבר עם לוטנברג. לוטנברג מסר לו ש"אינו זוכר אם מדובר היה בדיוק על אותם הרוצחים" שנדרשו (כלומר – אינו זוכר אם הוזכר "מעלות") אבל עובדה שהמצרים דרשו – בשלב האחרון של החיפושים – שנחזיר להם רוצחים ממש.
סיכמנו – שזה לא חשוב אם הוזכר "מעלות" או לא.
וקסמן הבטיח לי להחזיר את החומר שנתתי לו, וסיכמנו שלא צריך להתעקש על פרטים שאין להם חשיבות בנוגע למטרותינו. וקסמן הסביר לי שכל זה דרוש – למעשה – בשביל הביקורת הפנימית של מערכת העיתון (כדי לא לפרסם פרטים לא בְּדוּקים). וקסמן מבין שאומנם דוּבּר על "מעלות", אבל כנראה לא נוח להראל להודות בכך.

5. בערב – אחרי 19:00 – צילצלתי לרב צמל. אשתו נתנה לי את המספר בעבודה. התקשרתי לעבודה – צמל איננו. ביקשתי שיצלצל אליי. כעבור חצי שעה צילצל הרב צמל. ביקשתי אותו שוב, בנוגע לתמונת מחזור קורס מפקדי טנקים. מדובר היה שנקבל בחודש יולי, וכנראה שביולי כבר לא נקבל את התמונה. אני גם חושש שבגלל ההלוויות שתהיינה במשך אוגוסט לא יהיה זמן לעמיר יפה (שהועלה עכשיו לדרגת תת-אלוף) לטפל בתמונה. צמל הבטיח לברר. צמל סיפר לי שיפה רוצה בעצמו להביא את התמונה. הסברתי לו שאני מעוניין בתמונה ולא בכיבודים: אולי יעשה את זה מפקד בדרגה יותר נמוכה, אולם כזה שיוכל להתפנות! ב"קצב" שעד עכשיו – מעטים הסיכויים שנקבל את התמונה באוגוסט, ואנו עומדים לנסוע. הרב צמל הבטיח לדאוג לכך.

6. צילצלתי ללוטנברג ולא מצאתיו. כעבור זמן (אחרי 21:00) צילצל לוטנברג אלינו. סיפרתי לו על העניין עם וקסמן, ופניה סיפרה לו על הקשר עם צבי נצר: נדברנו שנפגש עם לוטנברג ויחד ננסח את החומר שביקש צבי נצר. לוטנברג סיפר שאתמול הבריקו (שלחו מברק) גם לשר נחוץ יגאל אלון הנמצא עכשיו בארצות-הברית, בקשר לחיפושים.

7. בחדשות – חצות (0:00) מסרו שבשיחת אלון עם קיסינג'ר דנו בהמשך החיפושים אחרי גופות הנעדרים בסיני.


שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Jul_31_74_b
מן העיתונות

כיתבו תגובה או שתפו את הסיפור שלכם