שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה מעיתון "הארץ"
Jul_24_74