יום חמישי – 1.8.74

1. חזרתי לפני 13:00 הביתה, ורק אז שמתי לב שב"מעריב" בעמוד 1, והמשך בעמוד 11 – מופיעה הכתבה על הטנק שלנו, מאת הכתב וקסמן.
הכתבה כתובה בצורה עניינית, לדעתי, אם כי אולי היה צריך בכל זאת להכניס קצת יותר "רגש". בכתבה נתנו את צילומיהם של גיורא, יאיר ומוטי, וכן – בעמוד 11 – צילום הטנק (לא כל הכרוז).

2. באה פניה, הראיתי לה את הכתבה.
אח"כ היה טלפון מ"גייסות השריון", שעמיר יפה יבוא היום אחרי הצהרים או בערב ויביא את תמונת המחזור.

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

כתבה על טנק 123 ב"מעריב"
maariv_aug1_74_l

מאמר מערכת - סחטנות מצרית
Aug_1_74_b