שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

העברת החללים לקבורת קבע
Aug_6_74