שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Aug_7_74_a
מן העיתונות. בין השמות מופיע שמו של בארי חזק.