שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

הודעת האבל על מוטי שמיר
Aug_23_74