שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Aug_31_74
גיורא וגילי בחופשה משפחתית בנתניה