שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

שרשרת סמל הצופים של גיורא
Tzofim_Sharsheret