שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

מודעת האבל על גדעון דבורצקי
Sep_3_74