שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Oct_3_74
שירו של בארי חזק, כפי שהופיע בגליון החג של יום הכיפורים 1974.