יום שבת – 23.11.74

1. הלילה היה לי חלום: דיברתי עם גיורא, חבקתיהו, ושאלתיו למה לא כתב לנו כל הזמן?

2. היום שלחתי גלויה לדני יפה בבקשה כי ימסור לי – האם משהו העלה בחקירות שלו?

3. לפני מספר ימים – ב- 20.11 – קיבלתי מירושלים 5 עותקים של החוברת שהוציאו צופי ירושלים. החוברות נשלחו ע"י אירי (ליברגל).

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

החוברת שהוציאו צופי ירושלים
nov_74_zofim_
nov_74_zofim2_