שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

Jan_22_75
גיורא בילדותו