יום רביעי – 12.2.1975

צילצל צבי הורן ומסר – בין היתר – שבטלוויזיה דוּבּר היה (לקראת הפגישה עם קיסינג'ר) שאחד מתנאי ההסכם עם מצרים יהיה המשך החיפושים אחרי הנעדרים.

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

IMG_0268
מן העיתונות