שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ima_aba_miami
דוד ופניה במיאמי

IMAG3154
תחילת הידיעות על השבת החללים