שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

טקס החזרת הגופות בסיני
מתוך ״גחליליות״

IMAG3166
IMAG3165על החזרת 39 חללי צה"ל מן העיתונות