שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על זיהוי גופתו של מוטי שמיר
june6_75