שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

ידיעה על זיהוי גיורא
june13a_75

מודעות האבל בעיתונות
june13b_75