שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

מודעות האבל של המשפחה ושל רשות השידור
june15a_75

מודעות האבל של האוניברסיטה העברית ושל התיכון שליד האוניברסיטה
june15b_75