שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

כתבה על טנק מס' 123
june17a_75june17b_75