שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

חלקת הקבר של גיורא
giora_grave
גוש חלקה: ד4, בית הקברות הצבאי הר הרצל, ירושלים.