יום שני – 1.9.1975

נכנסתי לחנות הממתקים בפלמ"ח 18 – (גברת פנחסי?). בעלת החנות התחילה לשאול על גיורא – הבת שלה למדה עם גיורא בבית-הספר לוריא. לא יכולתי להתאפק ולא לבכות וביקשתיה שלא תדבר על זה.
בדואר האוניברסיטה פגשתי את ורד שר ("החברה" של גיורא – לשעבר ה"רחוק").

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

IMAG4026
מן העיתונות