שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

קיר זיכרון בבית הספר לוריא
luria